k.ú.: 625591 - Desná III - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563552 - Desná NUTS5 CZ0512563552
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 122 67601
travní p. 886 1434193
lesní poz 194 4315284
vodní pl. nádrž umělá 15 817641
vodní pl. tok přirozený 7 37093
vodní pl. vod.pl.s budovou 4 51
vodní pl. zamokřená pl. 1 1334
zast. pl. zbořeniště 37 3812
zast. pl. 594 151413
ostat.pl. dráha 1 7630
ostat.pl. jiná plocha 54 55852
ostat.pl. manipulační pl. 94 72170
ostat.pl. neplodná půda 183 171694
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 806
ostat.pl. ostat.komunikace 248 137026
ostat.pl. silnice 41 138094
ostat.pl. skládka 5 13905
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 45274
ostat.pl. zeleň 1 1284
Celkem KN 2510 7472157
Par. DKM 2510 7472157
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 139
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 130
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 19
č.e. rod.rekr 80
bez čp/če garáž 91
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 583
LV 488
spoluvlastník 625

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 23.09.2008 1:1000 23.09.2008 *) Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 01.04.1988 23.09.2008 1:2000, Od -ověř TO. ZMVM Desná.
S-SK GS 1:2880 1824 01.04.1988 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 20:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.