k.ú.: 625663 - Žiznětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556041 - Dešenice NUTS5 CZ0322556041
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 266639
zahrada 34 24068
travní p. 63 685785
lesní poz 25 1151899
vodní pl. nádrž přírodní 1 147
zast. pl. zbořeniště 3 1039
zast. pl. 34 12155
ostat.pl. jiná plocha 17 17697
ostat.pl. neplodná půda 21 19785
ostat.pl. ostat.komunikace 18 22849
ostat.pl. silnice 3 9050
Celkem KN 227 2211113
EN 5 1477
PK 6 205025
GP 120 850408
Celkem ZE 131 1056910
Par. KMD 120 98773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 34
LV 45
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.07.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.05.2022 06:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.