k.ú.: 625701 - Plačovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546143 - Dešná NUTS5 CZ0313546143
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31042 - Slavonice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 1909011
zahrada 10 8071
ovoc. sad 1 306
travní p. 32 259472
lesní poz 22 405716
vodní pl. rybník 1 1047
zast. pl. zbořeniště 1 32
zast. pl. 13 15867
ostat.pl. jiná plocha 9 3088
ostat.pl. manipulační pl. 15 39559
ostat.pl. neplodná půda 12 27194
ostat.pl. ostat.komunikace 20 46114
ostat.pl. silnice 6 23559
ostat.pl. zeleň 3 48849
Celkem KN 173 2787885
Par. DKM 89 2307803
Par. KMD 84 480082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 13
LV 19
spoluvlastník 23

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 11.05.2017
KMD 1:1000 26.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1871 11.05.2017 reambulace


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.05.2022 23:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.