k.ú.: 625728 - Velký Dešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590533 - Dešov NUTS5 CZ0634590533
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 393 6835493
zahrada 204 164631
ovoc. sad 3 17506
travní p. 182 1067560
lesní poz 211 8121964
vodní pl. nádrž umělá 2 3450
vodní pl. rybník 5 45144
vodní pl. tok přirozený 2 6275
vodní pl. tok umělý 6 34201
zast. pl. zbořeniště 1 200
zast. pl. 221 118657
ostat.pl. jiná plocha 58 190215
ostat.pl. manipulační pl. 1 3085
ostat.pl. neplodná půda 39 48879
ostat.pl. ostat.komunikace 126 351446
ostat.pl. silnice 25 105032
ostat.pl. skládka 1 6542
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2461
ostat.pl. zeleň 23 61378
Celkem KN 1506 17184119
Par. DKM 891 8691045
Par. KMD 615 8493074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 123
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 48
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 216
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 317
spoluvlastník 427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2017
DKM-KPÚ 28.05.2007 1:1000 28.05.2007 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1824 20.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 21.05.2022 20:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.