k.ú.: 625736 - Malý Dešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590533 - Dešov NUTS5 CZ0634590533
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 269 3627611
zahrada 64 46954
travní p. 120 259698
lesní poz 163 1001038
vodní pl. rybník 1 3147
vodní pl. tok přirozený 6 20182
vodní pl. tok umělý 36 12038
zast. pl. zbořeniště 3 1080
zast. pl. 81 46738
ostat.pl. jiná plocha 30 11033
ostat.pl. manipulační pl. 3 8017
ostat.pl. neplodná půda 41 42687
ostat.pl. ostat.komunikace 80 144934
ostat.pl. silnice 12 47455
Celkem KN 909 5272612
Par. DKM 521 4154805
Par. KMD 388 1117807
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 79
LV 162
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2017
DKM-KPÚ 11.03.2005 1:1000 11.03.2005 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1824 20.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 21.05.2022 20:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.