k.ú.: 625744 - Deštná u Jindřichova Hradce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546151 - Deštná NUTS5 CZ0313546151
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 678 4140997
zahrada 334 204491
travní p. mez, stráň 2 2780
travní p. 431 1617038
lesní poz les s budovou 1 31
lesní poz 459 3332837
vodní pl. nádrž umělá 3 13956
vodní pl. rybník 10 105603
vodní pl. tok přirozený 24 12590
vodní pl. tok umělý 118 43285
vodní pl. zamokřená pl. 24 19571
zast. pl. zbořeniště 2 330
zast. pl. 509 151404
ostat.pl. jiná plocha 223 231298
ostat.pl. manipulační pl. 42 55463
ostat.pl. neplodná půda 82 54995
ostat.pl. ostat.komunikace 221 163648
ostat.pl. pohřeb. 2 4574
ostat.pl. silnice 20 95729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14496
ostat.pl. zeleň 5 4305
Celkem KN 3193 10269421
Par. DKM 1126 602878
Par. KMD 2067 9666543
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 294
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 495
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 4
Celkem JED 24
LV 591
spoluvlastník 828

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2015
DKM 1:1000 28.06.2012
S-SK GS 1:2880 1829 26.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 19.07.2024 01:24

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.