k.ú.: 625761 - Deštná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581518 - Deštná NUTS5 CZ0641581518
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 802208
zahrada 89 56441
travní p. 97 419750
lesní poz 92 738765
vodní pl. tok přirozený 2 905
vodní pl. zamokřená pl. 2 459
zast. pl. 85 26667
ostat.pl. jiná plocha 19 8444
ostat.pl. manipulační pl. 8 12051
ostat.pl. neplodná půda 138 104415
ostat.pl. ostat.komunikace 97 82201
ostat.pl. pohřeb. 1 1080
ostat.pl. silnice 1 8302
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2479
Celkem KN 733 2264167
Par. DKM 2 2996
Par. KMD 731 2261171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 84
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 118
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2016
DKM-KPÚ 28.08.2014 1:1000 29.08.2014 *)
KM-D 1:2000 13.04.2001 24.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.04.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 28.05.2022 18:57

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.