k.ú.: 625817 - Deštné v Orlických horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576247 - Deštné v Orlických horách NUTS5 CZ0524576247
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 1294
orná půda 136 221808
zahrada 36 20151
travní p. mez, stráň 1 1292
travní p. 975 4758744
lesní poz les(ne hospodář) 32 174929
lesní poz ostat.komunikace 5 3710
lesní poz 755 13142507
vodní pl. nádrž přírodní 4 2180
vodní pl. nádrž umělá 3 1018
vodní pl. tok přirozený 144 80045
vodní pl. tok umělý 2 370
zast. pl. společný dvůr 3 1635
zast. pl. zbořeniště 24 10216
zast. pl. 520 169185
ostat.pl. jiná plocha 251 209262
ostat.pl. manipulační pl. 32 32229
ostat.pl. neplodná půda 207 228825
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 308
ostat.pl. ostat.komunikace 433 331664
ostat.pl. pohřeb. 1 1587
ostat.pl. silnice 20 243792
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 76093
ostat.pl. zeleň 20 19410
Celkem KN 3638 19732254
Par. DKM 3638 19732254
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 112
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 8
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 155
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če ubyt.zař 9
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 517
byt.z. byt 88
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 27
Celkem JED 117
LV 674
spoluvlastník 963

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.09.2008 převod ZMVM
DKM-KPÚ 16.12.2005 1:1000 21.12.2007 *) III. etapa
DKM-KPÚ 16.12.2005 1:1000 19.04.2006 *) II. etapa
DKM-KPÚ 09.11.2004 1:1000 17.02.2005 *) I. etapa
ZMVM 1:2000 01.06.1984 11.09.2008
S-SK GS 1:2880 1840 01.06.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 06:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.