k.ú.: 625833 - Jedlová v Orlických horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576247 - Deštné v Orlických horách NUTS5 CZ0524576247
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 883
zahrada 14 5383
travní p. 418 3313961
lesní poz les(ne hospodář) 5 582795
lesní poz ostat.komunikace 2 2791
lesní poz 223 7711831
vodní pl. nádrž přírodní 3 248
vodní pl. tok přirozený 21 83160
vodní pl. tok umělý 1 329
vodní pl. zamokřená pl. 3 5003
zast. pl. společný dvůr 3 987
zast. pl. zbořeniště 22 7787
zast. pl. 211 82514
ostat.pl. jiná plocha 114 61364
ostat.pl. manipulační pl. 12 8127
ostat.pl. neplodná půda 112 105779
ostat.pl. ost.dopravní pl. 31 356
ostat.pl. ostat.komunikace 98 227108
ostat.pl. pohřeb. 1 1178
ostat.pl. silnice 14 63704
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 102486
ostat.pl. zeleň 18 16466
Celkem KN 1347 12384240
Par. DKM 1347 12384240
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
Celkem BUD 202
byt.z. byt 56
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 71
LV 310
spoluvlastník 536

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.09.2011
DKM-KPÚ 27.01.2011 1:1000 27.01.2011 *)
ZMVM 1:2000 01.11.1981 21.09.2011
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 20:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.