k.ú.: 625876 - Deštné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507377 - Jakartovice NUTS5 CZ0805507377
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 1 32004
orná půda 562 3870928
zahrada 237 141664
travní p. 367 1331760
lesní poz dobývací prost. 2 1761849
lesní poz les s budovou 3 73
lesní poz 217 2753180
vodní pl. nádrž přírodní 3 691
vodní pl. nádrž umělá 4 12533
vodní pl. rybník 2 32286
vodní pl. tok přirozený 35 63817
vodní pl. tok umělý 5 6444
vodní pl. zamokřená pl. 2 598
zast. pl. zbořeniště 51 15355
zast. pl. 272 108072
ostat.pl. dobývací prost. 2 9737
ostat.pl. dráha 4 5258
ostat.pl. jiná plocha 320 303129
ostat.pl. manipulační pl. 29 33832
ostat.pl. neplodná půda 160 89977
ostat.pl. ostat.komunikace 142 164314
ostat.pl. pohřeb. 2 1927
ostat.pl. silnice 24 82568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 13161
ostat.pl. zeleň 7 7598
Celkem KN 2477 10842755
Par. KMD 2477 10842755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 119
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 84
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 34
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 272
LV 307
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.04.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 23.04.2010 přídělový plán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 19.05.2022 14:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.