k.ú.: 625922 - Dětenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572829 - Dětenice NUTS5 CZ0522572829
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 830 3583755
zahrada skleník-pařeniš. 1 373
zahrada 180 110850
ovoc. sad 5 12017
travní p. 142 295818
lesní poz 11 2180944
vodní pl. nádrž přírodní 3 66207
vodní pl. nádrž umělá 6 12829
vodní pl. tok přirozený 230 55108
zast. pl. společný dvůr 5 923
zast. pl. zbořeniště 5 1690
zast. pl. 309 136633
ostat.pl. dráha 6 34796
ostat.pl. jiná plocha 79 22920
ostat.pl. manipulační pl. 67 54210
ostat.pl. neplodná půda 4 788
ostat.pl. ostat.komunikace 129 71671
ostat.pl. silnice 39 87595
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14208
ostat.pl. zeleň 2 34783
Celkem KN 2057 6778118
Par. KMD 2057 6778118
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. doprava 3
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 25
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 12
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 284
LV 377
spoluvlastník 712

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.03.2014
S-SK GS 1:2880 1842 11.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 10:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.