k.ú.: 625931 - Osenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572829 - Dětenice NUTS5 CZ0522572829
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 639 2572008
zahrada 75 45338
ovoc. sad 8 26981
travní p. 143 410022
lesní poz 20 526024
vodní pl. nádrž přírodní 5 2541
vodní pl. tok přirozený 49 12638
zast. pl. společný dvůr 1 250
zast. pl. zbořeniště 2 584
zast. pl. 101 62503
ostat.pl. dráha 10 45578
ostat.pl. jiná plocha 67 71230
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 21
ostat.pl. manipulační pl. 9 54462
ostat.pl. neplodná půda 30 17209
ostat.pl. ostat.komunikace 99 75872
ostat.pl. pohřeb. 1 4712
ostat.pl. silnice 29 19993
ostat.pl. zeleň 3 1564
Celkem KN 1292 3949530
Par. KMD 1292 3949530
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 98
byt.z. byt 42
Celkem JED 42
LV 285
spoluvlastník 667

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 07.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 23:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.