k.ú.: 625949 - Dětkovice u Prostějova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589420 - Dětkovice NUTS5 CZ0713589420
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 2234323
zahrada 349 312813
ovoc. sad 110 832304
travní p. 81 172720
lesní poz 12 1232907
vodní pl. nádrž umělá 10 42050
vodní pl. tok přirozený 1 22840
vodní pl. tok umělý 1 1573
zast. pl. zbořeniště 10 1694
zast. pl. 292 86384
ostat.pl. jiná plocha 55 38487
ostat.pl. manipulační pl. 29 36603
ostat.pl. neplodná půda 20 21277
ostat.pl. ostat.komunikace 112 184411
ostat.pl. silnice 8 70780
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3362
ostat.pl. zeleň 8 33952
Celkem KN 1404 5328480
Par. DKM 1404 5328480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 152
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 284
LV 395
spoluvlastník 569

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.09.2009 1:1000 11.09.2009 *)
DKM 1:1000 16.08.1997
S-SK ŠD 1:2500 1945 16.08.1997 část k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1827 16.08.1997 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 08:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.