k.ú.: 626031 - Dětřichov u Svitav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577961 - Dětřichov NUTS5 CZ0533577961
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 178 5320738
zahrada 212 102984
ovoc. sad 3 10589
travní p. 423 2097048
lesní poz 251 7231498
vodní pl. nádrž umělá 4 18884
vodní pl. rybník 6 14385
vodní pl. tok přirozený 7 15746
vodní pl. tok umělý 1 1755
zast. pl. společný dvůr 2 669
zast. pl. zbořeniště 33 8698
zast. pl. 284 86910
ostat.pl. jiná plocha 190 122518
ostat.pl. manipulační pl. 80 73195
ostat.pl. neplodná půda 218 220927
ostat.pl. ostat.komunikace 311 319692
ostat.pl. pohřeb. 1 1600
ostat.pl. silnice 13 42365
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2784
ostat.pl. zeleň 5 10499
Celkem KN 2224 15703484
Par. DKM 711 8535009
Par. KMD 1513 7168475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če bydlení 23
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 278
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 2
Celkem JED 25
LV 308
spoluvlastník 428

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.04.2014
DKM-KPÚ 1:1000 15.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 01.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 18.05.2022 09:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.