k.ú.: 626091 - Dírná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552208 - Dírná NUTS5 CZ0317552208
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 568 2188877
zahrada 108 89696
ovoc. sad 1 3554
travní p. 297 596129
lesní poz 239 2549192
vodní pl. nádrž umělá 6 7240
vodní pl. rybník 19 438739
vodní pl. tok přirozený 4 7517
vodní pl. tok umělý 87 12142
vodní pl. zamokřená pl. 58 49138
zast. pl. společný dvůr 1 117
zast. pl. zbořeniště 3 764
zast. pl. 161 68401
ostat.pl. jiná plocha 67 69033
ostat.pl. manipulační pl. 45 31251
ostat.pl. neplodná půda 81 29925
ostat.pl. ostat.komunikace 99 82757
ostat.pl. pohřeb. 9 5768
ostat.pl. silnice 8 68577
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10522
ostat.pl. zeleň 33 72279
Celkem KN 1896 6381618
Par. DKM 84 562353
Par. KMD 1811 5817718
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 154
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 202
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2015
DKM-KPÚ 1:1000 29.05.2014
S-SK GS 1:2880 1828 14.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 17:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.