k.ú.: 626104 - Nová Ves u Dírné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552208 - Dírná NUTS5 CZ0317552208
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 1183429
zahrada 24 25840
travní p. 133 645439
lesní poz 52 1659360
vodní pl. nádrž umělá 3 3558
vodní pl. rybník 5 20346
vodní pl. tok umělý 8 4559
vodní pl. zamokřená pl. 11 15935
zast. pl. 17 17319
ostat.pl. jiná plocha 8 21629
ostat.pl. manipulační pl. 1 633
ostat.pl. neplodná půda 10 3703
ostat.pl. ostat.komunikace 27 61084
ostat.pl. silnice 5 25673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2470
ostat.pl. zeleň 6 3494
Celkem KN 419 3694471
Par. DKM 106 774661
Par. KMD 313 2919810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 17
LV 56
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.12.2019 1:1000 10.12.2019 *)
DKM-KPÚ 08.12.2017 1:1000 08.12.2017 *)
KMD 1:1000 20.11.2017
S-SK GS 1:2880 1828 08.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 17.05.2022 00:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.