k.ú.: 626112 - Záříčí u Dírné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552208 - Dírná NUTS5 CZ0317552208
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 534 2019928
zahrada 67 52272
travní p. 315 575247
lesní poz 170 1095606
vodní pl. nádrž umělá 4 3325
vodní pl. tok přirozený 2 13234
vodní pl. tok umělý 51 8051
vodní pl. zamokřená pl. 2 2162
zast. pl. zbořeniště 1 975
zast. pl. 65 29171
ostat.pl. jiná plocha 31 23951
ostat.pl. manipulační pl. 18 17630
ostat.pl. neplodná půda 13 11096
ostat.pl. ostat.komunikace 55 56135
ostat.pl. silnice 22 23197
ostat.pl. zeleň 7 2160
Celkem KN 1357 3934140
Par. KMD 1357 3934140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 55
LV 121
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2015
S-SK GS 1:2880 1828 31.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 17:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.