k.ú.: 626121 - Závsí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552208 - Dírná NUTS5 CZ0317552208
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 1242274
zahrada 37 26564
ovoc. sad 1 2817
travní p. 213 460837
lesní poz 19 171164
vodní pl. nádrž přírodní 3 1577
vodní pl. rybník 1 239681
vodní pl. tok umělý 20 5362
vodní pl. zamokřená pl. 3 6434
zast. pl. 28 15125
ostat.pl. jiná plocha 6 1458
ostat.pl. manipulační pl. 8 4184
ostat.pl. neplodná půda 2 812
ostat.pl. ostat.komunikace 23 50309
ostat.pl. silnice 3 13596
ostat.pl. zeleň 3 2116
Celkem KN 551 2244310
Par. DKM 54 540615
Par. KMD 497 1703695
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 28
LV 40
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.04.2017
KMD 1:1000 14.12.2016
S-SK GS 1:2880 1827 12.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 17.05.2022 00:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.