k.ú.: 626147 - Dívčí Hrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551864 - Dívčí Hrad NUTS5 CZ0801551864
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81143 - Osoblaha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 2401667
zahrada 43 36027
ovoc. sad 2 10426
travní p. 44 637400
lesní poz 72 783681
vodní pl. rybník 4 217563
vodní pl. tok přirozený 11 86198
vodní pl. tok umělý 1 137
zast. pl. společný dvůr 4 5052
zast. pl. zbořeniště 5 2911
zast. pl. 64 30935
ostat.pl. dráha 1 9648
ostat.pl. jiná plocha 45 38868
ostat.pl. manipulační pl. 9 22873
ostat.pl. neplodná půda 53 93864
ostat.pl. ostat.komunikace 37 50470
ostat.pl. silnice 2 28734
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11510
Celkem KN 454 4467964
Par. KMD 454 4467964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 64
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 2
Celkem JED 34
LV 85
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2011
S-SK ŠS 1824 20.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 17.05.2022 17:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.