k.ú.: 626210 - Mydlovary u Dívčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535281 - Mydlovary NUTS5 CZ0311535281
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31024 - Zliv

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 417 1579694
zahrada 104 60415
travní p. 291 718153
lesní poz les s budovou 2 57
lesní poz 31 457467
vodní pl. nádrž umělá 6 2723
vodní pl. tok přirozený 4 1533
vodní pl. tok umělý 66 23611
zast. pl. společný dvůr 6 837
zast. pl. zbořeniště 4 1972
zast. pl. 226 672384
ostat.pl. dráha 14 50429
ostat.pl. jiná plocha 111 52673
ostat.pl. manipulační pl. 108 290445
ostat.pl. neplodná půda 53 61544
ostat.pl. ostat.komunikace 140 111745
ostat.pl. silnice 5 34311
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4191
Celkem KN 1591 4124184
Par. DKM 1591 4124184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 93
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 8
Celkem BUD 213
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 218
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.05.2014
THM-G 1:2000 23.10.1972 23.05.2014
THM-V 1:2000 23.10.1972 23.05.2014 THM
S-SK GS 1:2880 1870 23.10.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 16:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.