k.ú.: 626287 - Divišovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 530573 - Sedlec-Prčice NUTS5 CZ020B530573
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 350 4405788
zahrada 117 106585
ovoc. sad 4 12907
travní p. 512 1661041
lesní poz les(ne hospodář) 3 7776
lesní poz 62 484979
vodní pl. nádrž přírodní 7 2700
vodní pl. nádrž umělá 4 9730
vodní pl. rybník 21 126638
vodní pl. tok přirozený 10 2544
vodní pl. tok umělý 37 8226
vodní pl. zamokřená pl. 16 36189
zast. pl. zbořeniště 3 1940
zast. pl. 147 72242
ostat.pl. jiná plocha 37 25596
ostat.pl. manipulační pl. 21 65250
ostat.pl. neplodná půda 122 107303
ostat.pl. ostat.komunikace 120 125959
ostat.pl. silnice 26 52311
Celkem KN 1619 7315704
Par. KMD 1619 7315704
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 80
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 145
obč.z. sk.bneb 4
Celkem JED 4
LV 191
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.10.2015
S-SK GS 1:2880 1840 01.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 24.05.2022 04:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.