k.ú.: 626317 - Dlažkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564737 - Dlažkovice NUTS5 CZ0423564737
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 267 2384482
zahrada 79 75016
ovoc. sad 1 3180
travní p. 12 18347
vodní pl. nádrž umělá 5 8296
vodní pl. tok přirozený 26 20230
zast. pl. zbořeniště 6 1126
zast. pl. 86 41325
ostat.pl. jiná plocha 41 11757
ostat.pl. manipulační pl. 6 4322
ostat.pl. neplodná půda 5 12815
ostat.pl. ostat.komunikace 37 54674
ostat.pl. pohřeb. 1 3123
ostat.pl. silnice 1 12937
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3255
ostat.pl. zeleň 14 31111
Celkem KN 588 2685996
Par. KMD 588 2685996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 81
LV 114
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2012
S-SK GS 1:2880 1843 12.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.