k.ú.: 626325 - Buková u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556068 - Dlažov NUTS5 CZ0322556068
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 906
orná půda 80 767045
zahrada 65 42189
travní p. 58 336558
lesní poz 39 362351
vodní pl. nádrž přírodní 2 7387
vodní pl. tok přirozený 8 8443
zast. pl. zbořeniště 2 121
zast. pl. 39 16985
ostat.pl. jiná plocha 9 5759
ostat.pl. manipulační pl. 6 1832
ostat.pl. neplodná půda 6 3108
ostat.pl. ostat.komunikace 38 51112
ostat.pl. silnice 4 22392
Celkem KN 358 1626188
Par. DKM 199 1217086
Par. KMD 159 409102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 38
LV 69
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2009 intravilán
DKM-KPÚ 02.01.2008 1:1000 13.02.2008 *) extravilán
KM-D 1:2000 08.03.2001 07.12.2009 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 08.03.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:24

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.