k.ú.: 626376 - Dlouhá Brtnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587010 - Dlouhá Brtnice NUTS5 CZ0632587010
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1309 5316137
zahrada 174 69141
travní p. 892 1672977
lesní poz les s budovou 1 34
lesní poz 434 3594836
vodní pl. nádrž umělá 4 11178
vodní pl. rybník 11 154839
vodní pl. tok přirozený 33 11036
vodní pl. tok umělý 4 1369
vodní pl. zamokřená pl. 3 960
zast. pl. zbořeniště 5 875
zast. pl. 251 95259
ostat.pl. jiná plocha 309 133407
ostat.pl. manipulační pl. 58 78504
ostat.pl. neplodná půda 30 19870
ostat.pl. ostat.komunikace 330 175112
ostat.pl. pohřeb. 1 1202
ostat.pl. silnice 3 88534
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1151
ostat.pl. zeleň 1 906
Celkem KN 3855 11427327
Par. KMD 3855 11427327
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 139
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 7
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 230
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 340
spoluvlastník 477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 07:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.