k.ú.: 626449 - Dolní Dlouhá Loučka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 501476 - Dlouhá Loučka NUTS5 CZ0712501476
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 10228
orná půda 520 11431197
zahrada 562 395806
ovoc. sad 1 6329
travní p. 21 135767
lesní poz 33 446559
vodní pl. nádrž umělá 2 24001
vodní pl. tok přirozený 8 67830
vodní pl. tok umělý 3 10832
zast. pl. společný dvůr 3 1087
zast. pl. zbořeniště 20 10471
zast. pl. 705 338479
ostat.pl. jiná plocha 193 212775
ostat.pl. manipulační pl. 103 123191
ostat.pl. neplodná půda 10 11048
ostat.pl. ostat.komunikace 244 581015
ostat.pl. pohřeb. 1 8441
ostat.pl. silnice 15 47911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 32515
ostat.pl. zeleň 57 400266
Celkem KN 2512 14295748
Par. DKM 2512 14295748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 396
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 38
č.e. adminis. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 84
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 70
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 673
byt.z. byt 38
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 2
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 50
LV 652
spoluvlastník 886

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.06.2008
DKM-KPÚ 06.06.2005 1:1000 06.06.2005 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.06.2008 intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.