k.ú.: 626473 - Plinkout - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 501476 - Dlouhá Loučka NUTS5 CZ0712501476
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 3280243
zahrada 129 167273
ovoc. sad 7 51955
travní p. 67 494416
lesní poz 53 1667731
vodní pl. nádrž umělá 1 298
vodní pl. tok přirozený 3 14709
vodní pl. tok umělý 6 14138
zast. pl. zbořeniště 5 3153
zast. pl. 120 61597
ostat.pl. jiná plocha 16 12631
ostat.pl. manipulační pl. 5 6487
ostat.pl. neplodná půda 24 16008
ostat.pl. ostat.komunikace 78 206484
ostat.pl. silnice 2 26843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8906
ostat.pl. zeleň 47 187491
Celkem KN 724 6220363
Par. DKM 724 6220363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 76
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 6
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 118
byt.z. byt 6
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 2
Celkem JED 9
LV 136
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.09.2005
DKM-KPÚ 29.09.2004 1:1000 26.10.2004 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 19.09.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.