k.ú.: 626589 - Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576069 - Rychnov nad Kněžnou NUTS5 CZ0524576069
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 9 123235
orná půda 188 2691059
zahrada 234 218628
ovoc. sad 3 10175
travní p. 280 1159093
lesní poz 78 707918
vodní pl. nádrž přírodní 3 2582
vodní pl. nádrž umělá 4 1667
vodní pl. tok přirozený 131 15821
vodní pl. tok umělý 1 3036
zast. pl. společný dvůr 14 17445
zast. pl. zbořeniště 3 2140
zast. pl. 383 167922
ostat.pl. dráha 1 858
ostat.pl. jiná plocha 159 166694
ostat.pl. manipulační pl. 61 56451
ostat.pl. neplodná půda 23 12381
ostat.pl. ostat.komunikace 196 227479
ostat.pl. silnice 14 68267
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2935
ostat.pl. zeleň 20 7887
Celkem KN 1808 5663673
Par. DKM 559 4387460
Par. KMD 1249 1276213
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 7
č.p. zem.used 19
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 43
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 363
byt.z. byt 35
obč.z. byt 3
Celkem JED 38
LV 438
spoluvlastník 643

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 22.08.2005
S-SK GS 1:2880 1840 30.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 21:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.