k.ú.: 626597 - Jámy u Rychnova nad Kněžnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576069 - Rychnov nad Kněžnou NUTS5 CZ0524576069
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 372693
zahrada 9 9943
ovoc. sad 1 7353
travní p. 54 242863
lesní poz 38 213010
vodní pl. nádrž přírodní 3 2921
vodní pl. nádrž umělá 1 179
vodní pl. tok přirozený 27 25510
vodní pl. tok umělý 1 1092
zast. pl. 17 13562
ostat.pl. dráha 2 9834
ostat.pl. jiná plocha 12 6011
ostat.pl. manipulační pl. 5 23637
ostat.pl. neplodná půda 4 1787
ostat.pl. ostat.komunikace 16 23764
ostat.pl. zeleň 10 12072
Celkem KN 242 966231
Par. DKM 242 966231
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 17
LV 71
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2005 nové mapování
DKM-KPÚ 03.01.2000 1:1000 10.01.2000 *)
S-SK GS 1:2880 1840 21.12.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 19.05.2022 20:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.