k.ú.: 626635 - Benkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 533688 - Dlouhomilov NUTS5 CZ0715533688
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 133706
zahrada 85 38473
travní p. 144 1458210
lesní poz 72 1330979
zast. pl. zbořeniště 3 1713
zast. pl. 70 15950
ostat.pl. jiná plocha 24 14850
ostat.pl. manipulační pl. 4 11537
ostat.pl. neplodná půda 55 48438
ostat.pl. ostat.komunikace 40 46233
ostat.pl. pohřeb. 1 931
ostat.pl. silnice 1 27964
Celkem KN 513 3128984
Par. KMD 513 3128984
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 10
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 65
LV 74
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.01.2016
KM-D 1:2000 11.12.2002 28.01.2016
S-SK ŠS 1:2880 1882 11.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 07:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.