k.ú.: 626643 - Dlouhomilov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 533688 - Dlouhomilov NUTS5 CZ0715533688
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 2101808
zahrada 314 193137
travní p. 300 1582040
lesní poz les(ne hospodář) 9 49657
lesní poz 187 2921802
vodní pl. nádrž přírodní 6 403
vodní pl. nádrž umělá 2 1630
vodní pl. tok přirozený 19 33651
vodní pl. tok umělý 1 9618
zast. pl. zbořeniště 4 993
zast. pl. 241 74247
ostat.pl. jiná plocha 32 27038
ostat.pl. manipulační pl. 10 12394
ostat.pl. neplodná půda 172 121807
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 22
ostat.pl. ostat.komunikace 151 118879
ostat.pl. pohřeb. 2 1172
ostat.pl. silnice 7 53106
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3523
Celkem KN 1696 7306927
Par. KMD 1696 7306927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 142
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 234
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 264
spoluvlastník 407

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1886 30.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 28.05.2022 19:06

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.