k.ú.: 626660 - Dlouhý Most - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 530468 - Dlouhý Most NUTS5 CZ0513530468
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 425877
zahrada 367 273285
ovoc. sad 1 17681
travní p. mez, stráň 2 698
travní p. 679 1501664
lesní poz 128 335045
vodní pl. nádrž umělá 4 5896
vodní pl. tok přirozený 6 4487
vodní pl. tok umělý 16 5713
vodní pl. zamokřená pl. 12 13340
zast. pl. zbořeniště 8 2258
zast. pl. 346 82207
ostat.pl. dráha 3 56593
ostat.pl. jiná plocha 52 37674
ostat.pl. manipulační pl. 6 2482
ostat.pl. neplodná půda 25 14914
ostat.pl. ostat.komunikace 175 91724
ostat.pl. pohřeb. 1 2314
ostat.pl. silnice 19 147905
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5745
ostat.pl. zeleň 4 1653
Celkem KN 1983 3029155
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 242
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 343
byt.z. byt 12
obč.z. byt 1
obč.z. garáž 2
Celkem JED 15
LV 489
spoluvlastník 674

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
FÚO 1:1000 31.12.1980 Od 1980 dle KP. FÚO2 Dlohý Most-Jeřmanice 1:2000, 1:1000, (námitky a dokončeno 1980)
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1980 28.02.1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 22:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.