k.ú.: 626686 - Javorník u Dlouhého Mostu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 530468 - Dlouhý Most NUTS5 CZ0513530468
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 138109
zahrada 62 63888
travní p. mez, stráň 2 461
travní p. 128 888259
lesní poz 42 197328
vodní pl. tok umělý 4 308
vodní pl. zamokřená pl. 1 141
zast. pl. zbořeniště 2 394
zast. pl. 54 12670
ostat.pl. dráha 1 11280
ostat.pl. jiná plocha 63 59133
ostat.pl. mez, stráň 3 987
ostat.pl. ostat.komunikace 36 31682
ostat.pl. silnice 6 6597
Celkem KN 412 1411237
Par. DKM 412 1411237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 53
LV 98
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 30.10.2020 1:1000 30.10.2020 *) OKO novým mapováním.
FÚO 1:2000 31.12.1980 30.10.2020 Od 1980 i dle KP. FÚO2 Dlouhý Most-Jeřmanice (námitky a dokončení 1980).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1980 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.