k.ú.: 626694 - Dlouhý Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560839 - Dlouhý Újezd NUTS5 CZ0327560839
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1157488
zahrada 157 79955
travní p. 78 1001505
lesní poz 56 5335035
vodní pl. nádrž umělá 6 12849
vodní pl. rybník 7 67892
vodní pl. tok přirozený 15 22783
vodní pl. tok umělý 2 2401
vodní pl. zamokřená pl. 5 80877
zast. pl. společný dvůr 7 3325
zast. pl. zbořeniště 10 2436
zast. pl. 191 69710
ostat.pl. jiná plocha 102 172643
ostat.pl. manipulační pl. 16 65250
ostat.pl. neplodná půda 63 134560
ostat.pl. ostat.komunikace 107 200403
ostat.pl. pohřeb. 1 1623
ostat.pl. silnice 4 27032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10834
ostat.pl. zeleň 18 52248
Celkem KN 953 8500849
Par. DKM 260 2788745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 111
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 184
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 1
Celkem JED 4
LV 190
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.03.2011 1:1000 14.03.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 20.05.2022 23:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.