k.ú.: 626724 - Horní Dlužiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 1409806
zahrada 50 41434
travní p. mez, stráň 15 11942
travní p. 103 357079
lesní poz 39 878249
vodní pl. rybník 1 730
vodní pl. tok přirozený 8 3452
vodní pl. tok umělý 17 5583
zast. pl. zbořeniště 1 97
zast. pl. 35 20061
ostat.pl. jiná plocha 20 6979
ostat.pl. mez, stráň 2 522
ostat.pl. neplodná půda 1 1088
ostat.pl. ostat.komunikace 12 44143
ostat.pl. silnice 1 17915
ostat.pl. zeleň 2 1493
Celkem KN 406 2800573
Par. KMD 406 2800573
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 34
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 93
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2009
S-SK GS 1:2880 1838 30.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 20:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.