k.ú.: 626775 - Černotín u Dnešic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557668 - Dnešice NUTS5 CZ0324557668
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32121 - Dobřany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 387 2574120
zahrada 62 48231
travní p. 180 255008
lesní poz 109 2769065
vodní pl. nádrž umělá 3 2826
vodní pl. tok přirozený 107 18557
vodní pl. tok umělý 41 4595
vodní pl. zamokřená pl. 5 3106
zast. pl. 78 51473
ostat.pl. jiná plocha 43 37284
ostat.pl. manipulační pl. 53 46627
ostat.pl. neplodná půda 52 40351
ostat.pl. ostat.komunikace 214 115512
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7485
Celkem KN 1335 5974240
Par. DKM 1335 5974240
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 48
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 76
LV 96
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2016
ZMVM 1:2000 29.12.1989 05.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 18.05.2022 12:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.