k.ú.: 626864 - Vlkosovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547760 - Černovice NUTS5 CZ0633547760
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61101 - Kamenice nad Lipou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 680 2599017
zahrada 82 75876
travní p. 272 254327
lesní poz 344 3221898
vodní pl. nádrž umělá 3 3463
vodní pl. rybník 5 2225
vodní pl. tok umělý 39 4563
zast. pl. společný dvůr 5 1887
zast. pl. zbořeniště 1 237
zast. pl. 79 36411
ostat.pl. dráha 3 26502
ostat.pl. jiná plocha 66 59883
ostat.pl. manipulační pl. 17 11668
ostat.pl. neplodná půda 5 2617
ostat.pl. ostat.komunikace 99 106160
ostat.pl. silnice 4 32074
ostat.pl. zeleň 1 331
Celkem KN 1705 6439139
Par. KMD 1705 6439139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 68
LV 144
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.03.2013
S-SK GS 1:2880 1829 19.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 09:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.