k.ú.: 626953 - Prosetín u Dobkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562408 - Dobkovice NUTS5 CZ0421562408
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 110164
zahrada 81 57083
ovoc. sad 3 6518
travní p. 190 946025
lesní poz 44 368536
vodní pl. tok přirozený 4 9684
zast. pl. zbořeniště 11 1557
zast. pl. 91 15646
ostat.pl. jiná plocha 18 22862
ostat.pl. manipulační pl. 5 2772
ostat.pl. neplodná půda 13 16532
ostat.pl. ostat.komunikace 34 16290
ostat.pl. silnice 3 13774
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6236
Celkem KN 523 1593679
Par. KMD 523 1593679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 37
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
rozestav. 1
Celkem BUD 90
LV 138
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.09.2010
S-SK GS 1:2880 1843 06.09.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.05.2022 22:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.