k.ú.: 626961 - Dobrá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569321 - Přibyslav NUTS5 CZ0631569321
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 279 3380111
zahrada 189 88951
ovoc. sad 2 2430
travní p. 242 510030
lesní poz les s budovou 1 14
lesní poz ostat.komunikace 1 145
lesní poz 150 993903
vodní pl. nádrž umělá 2 2412
vodní pl. rybník 10 14000
vodní pl. tok přirozený 7 4763
zast. pl. 220 75062
ostat.pl. dráha 4 56387
ostat.pl. jiná plocha 52 25160
ostat.pl. manipulační pl. 44 72920
ostat.pl. neplodná půda 53 39225
ostat.pl. ostat.komunikace 132 56960
ostat.pl. silnice 41 98859
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 11713
ostat.pl. zeleň 5 1548
Celkem KN 1441 5434593
Par. DKM 1438 5434101
Par. KMD 3 492
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 37
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 206
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 290
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.06.2000
ZMVM 1:1000 01.05.1989 03.06.2000
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 23:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.