k.ú.: 626988 - Dobrá u Frýdku-Místku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598089 - Dobrá NUTS5 CZ0802598089
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 4669
orná půda 836 3396098
zahrada skleník-pařeniš. 1 24
zahrada 1246 939530
ovoc. sad 16 50368
travní p. mez, stráň 2 764
travní p. 235 1023462
lesní poz 173 1696741
vodní pl. tok přirozený 88 256128
vodní pl. zamokřená pl. 1 2876
zast. pl. zbořeniště 4 397
zast. pl. 1455 351735
ostat.pl. dobývací prost. 1 138
ostat.pl. dráha 9 79238
ostat.pl. jiná plocha 186 154747
ostat.pl. manipulační pl. 46 94592
ostat.pl. mez, stráň 31 44424
ostat.pl. neplodná půda 2 11451
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 556
ostat.pl. ostat.komunikace 406 304231
ostat.pl. pohřeb. 1 4658
ostat.pl. silnice 30 273325
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 25171
ostat.pl. zeleň 16 9966
Celkem KN 4803 8725289
Par. DKM 4803 8725289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 25
č.p. rod.dům 1002
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 134
bez čp/če jiná st. 118
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1437
byt.z. byt 44
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 48
LV 1584
spoluvlastník 2274

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.03.2010
ZMVM 1:2000 01.10.1978 26.03.2010 Původ mapy THM.
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.10.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 20.05.2022 19:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.