k.ú.: 627011 - Rohovka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561932 - Dobrá Voda NUTS5 CZ0633561932
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 1133441
zahrada 53 38221
travní p. 209 863517
lesní poz 127 677854
vodní pl. tok umělý 4 1049
vodní pl. zamokřená pl. 2 769
zast. pl. společný dvůr 10 922
zast. pl. zbořeniště 5 871
zast. pl. 48 18308
ostat.pl. dráha 3 33568
ostat.pl. jiná plocha 24 13985
ostat.pl. manipulační pl. 10 13522
ostat.pl. neplodná půda 33 18213
ostat.pl. ostat.komunikace 79 73494
ostat.pl. silnice 8 15299
Celkem KN 772 2903033
Par. KMD 772 2903033
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 47
LV 80
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2013
KM-D 1:2000 03.01.2003 03.12.2013
S-SK GS 1:2880 1829 03.01.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 22:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.