k.ú.: 627020 - Branišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555657 - Toužim NUTS5 CZ0412555657
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 889128
zahrada 15 10479
travní p. 118 1183068
lesní poz les(ne hospodář) 13 40043
lesní poz 78 1400729
vodní pl. nádrž umělá 3 1903
vodní pl. rybník 1 99279
vodní pl. tok přirozený 5 4151
vodní pl. tok umělý 15 13742
vodní pl. zamokřená pl. 1 8179
zast. pl. společný dvůr 3 1648
zast. pl. zbořeniště 3 1011
zast. pl. 23 11477
ostat.pl. jiná plocha 28 97304
ostat.pl. manipulační pl. 2 1473
ostat.pl. neplodná půda 31 24542
ostat.pl. ostat.komunikace 25 42159
ostat.pl. silnice 11 38932
ostat.pl. zeleň 2 742
Celkem KN 418 3869989
Par. DKM 418 3869989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 22
LV 48
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2000 DKM na podkladě ZMVM
S-SK GS 1:2880 1839 09.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 20:06

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.