k.ú.: 627038 - Dobrá Voda u Toužimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555657 - Toužim NUTS5 CZ0412555657
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 3396781
zahrada 43 24600
travní p. 150 1232188
lesní poz les(ne hospodář) 14 30413
lesní poz 139 2694828
vodní pl. nádrž umělá 10 13240
vodní pl. tok umělý 4 6939
vodní pl. zamokřená pl. 4 15290
zast. pl. zbořeniště 21 7709
zast. pl. 37 31872
ostat.pl. jiná plocha 27 25632
ostat.pl. manipulační pl. 16 25537
ostat.pl. neplodná půda 74 60076
ostat.pl. ostat.komunikace 65 121847
ostat.pl. silnice 11 74885
Celkem KN 748 7761837
Par. KMD 748 7761837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 8
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 37
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 39
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.01.2015
S-SK GS 1:2880 1839 05.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 05:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.