k.ú.: 627071 - Dolní Dobrá Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572837 - Dobrá Voda u Hořic NUTS5 CZ0522572837
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 426 2196800
zahrada 145 93221
ovoc. sad 7 28521
travní p. 141 232489
lesní poz 7 9810
vodní pl. nádrž umělá 7 168997
vodní pl. rybník 9 194896
vodní pl. tok přirozený 57 17757
vodní pl. zamokřená pl. 1 19775
zast. pl. společný dvůr 2 546
zast. pl. zbořeniště 5 1693
zast. pl. 160 67647
ostat.pl. dráha 4 32207
ostat.pl. jiná plocha 42 23127
ostat.pl. manipulační pl. 26 18315
ostat.pl. neplodná půda 22 57827
ostat.pl. ostat.komunikace 81 64180
ostat.pl. silnice 9 22110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4367
ostat.pl. zeleň 10 10250
Celkem KN 1162 3264535
Par. DKM 1162 3264535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 26
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 24
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 154
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 220
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2014
FÚO 1:2000 01.01.1971 05.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 18:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.