k.ú.: 627101 - Bílsko u Hořic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548901 - Bílsko u Hořic NUTS5 CZ0522548901
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 1578534
zahrada 78 59580
ovoc. sad 12 13396
travní p. 159 103159
vodní pl. nádrž přírodní 4 1968
vodní pl. tok přirozený 109 15964
zast. pl. společný dvůr 3 200
zast. pl. 84 53545
ostat.pl. jiná plocha 20 8102
ostat.pl. manipulační pl. 17 161708
ostat.pl. ostat.komunikace 56 20456
ostat.pl. silnice 26 31424
ostat.pl. zeleň 5 2844
Celkem KN 976 2050880
Par. DKM 976 2050880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 30
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 29
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 80
LV 168
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2010
FÚO 1:2000 01.01.1974 30.09.2010
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 19:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.