k.ú.: 627119 - Dobrá Voda u Pacova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561762 - Dobrá Voda u Pacova NUTS5 CZ0633561762
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 2610797
zahrada 63 62367
travní p. 97 719862
lesní poz 76 493952
vodní pl. rybník 5 16916
vodní pl. tok přirozený 7 4703
vodní pl. zamokřená pl. 2 1914
zast. pl. zbořeniště 5 687
zast. pl. 70 37432
ostat.pl. jiná plocha 21 11128
ostat.pl. manipulační pl. 27 24967
ostat.pl. neplodná půda 6 8712
ostat.pl. ostat.komunikace 57 134881
ostat.pl. silnice 7 23334
ostat.pl. zeleň 3 5130
Celkem KN 542 4156782
Par. DKM 542 4156782
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 69
LV 110
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2002
DKM-KPÚ 07.02.2002 1:2000 19.03.2002 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1829 15.04.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 05:49

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.