k.ú.: 627135 - Bukovice u Dobratic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552542 - Dobratice NUTS5 CZ0802552542
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 223 969892
zahrada 144 234251
travní p. 150 298343
lesní poz 71 105849
vodní pl. tok přirozený 9 16565
vodní pl. tok umělý 23 5685
vodní pl. zamokřená pl. 7 2978
zast. pl. zbořeniště 1 21
zast. pl. 153 34626
ostat.pl. jiná plocha 10 4662
ostat.pl. manipulační pl. 1 790
ostat.pl. neplodná půda 3 1282
ostat.pl. ostat.komunikace 39 37063
Celkem KN 834 1712007
Par. DKM 404 412271
Par. KMD 430 1299736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 116
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 153
LV 222
spoluvlastník 299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.11.2019 Na části k. ú. obnova KO novým mapováním.
KMD 1:1000 13.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 13.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 24.05.2022 07:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.