k.ú.: 627143 - Dobratice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552542 - Dobratice NUTS5 CZ0802552542
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 455 3023364
zahrada 424 655968
ovoc. sad 1 2488
travní p. mez, stráň 18 10011
travní p. 309 616496
lesní poz les(ne hospodář) 9 16407
lesní poz 225 519618
vodní pl. nádrž umělá 2 1469
vodní pl. rybník 2 11142
vodní pl. tok přirozený 23 48740
vodní pl. zamokřená pl. 14 9942
zast. pl. zbořeniště 2 158
zast. pl. 437 93397
ostat.pl. dráha 5 20984
ostat.pl. dálnice 2 2271
ostat.pl. jiná plocha 90 70947
ostat.pl. manipulační pl. 9 22318
ostat.pl. neplodná půda 11 4425
ostat.pl. ostat.komunikace 157 158790
ostat.pl. pohřeb. 3 4184
ostat.pl. silnice 4 34487
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12458
ostat.pl. zeleň 2 1356
Celkem KN 2208 5341420
Par. DKM 1299 1313450
Par. KMD 909 4027970
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 311
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 433
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 565
spoluvlastník 782

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.10.2021 Na části k. ú. obnova KO novým mapováním.
KMD 1:1000 19.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 19.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 20.05.2022 19:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.