k.ú.: 627241 - Rovné u Dobrého - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576263 - Dobré NUTS5 CZ0524576263
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 374320
zahrada 69 53723
ovoc. sad 1 8828
travní p. mez, stráň 1 44
travní p. 362 1541892
lesní poz 163 1142638
vodní pl. nádrž přírodní 2 644
vodní pl. tok přirozený 3 10712
zast. pl. společný dvůr 1 74
zast. pl. zbořeniště 6 1706
zast. pl. 75 34546
ostat.pl. jiná plocha 13 9394
ostat.pl. manipulační pl. 8 2645
ostat.pl. neplodná půda 40 15996
ostat.pl. ostat.komunikace 114 95943
ostat.pl. silnice 1 31266
ostat.pl. zeleň 2 7949
Celkem KN 908 3332320
Par. DKM 13 11433
Par. KMD 895 3320887
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.used 16
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 74
LV 114
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.07.2013
S-SK GS 1:2880 1840 19.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 07:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.