k.ú.: 627259 - Dobré Pole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584410 - Dobré Pole NUTS5 CZ0644584410
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 4335170
vinice 136 1124285
zahrada 219 110079
travní p. 62 448464
lesní poz les(ne hospodář) 24 150806
lesní poz 21 155182
vodní pl. nádrž umělá 2 8224
vodní pl. tok přirozený 7 17370
vodní pl. tok umělý 9 18695
vodní pl. zamokřená pl. 1 4522
zast. pl. společný dvůr 4 1859
zast. pl. zbořeniště 4 1282
zast. pl. 260 77024
ostat.pl. dráha 1 17652
ostat.pl. jiná plocha 152 132181
ostat.pl. manipulační pl. 39 54783
ostat.pl. neplodná půda 35 38597
ostat.pl. ostat.komunikace 159 225377
ostat.pl. pohřeb. 1 1148
ostat.pl. silnice 5 34505
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9077
ostat.pl. zeleň 4 4606
Celkem KN 1376 6970888
Par. DKM 1376 6970888
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 153
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 251
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 327
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.2002 Obnova operátu
DKM-KPÚ 27.09.2000 1:1000 15.03.2001 *) VZ 33/2001
S-SK ŠS 1:2880 1824 17.07.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 25.05.2022 12:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.