k.ú.: 627283 - Brložec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545783 - Dobrná NUTS5 CZ0421545783
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 347631
zahrada 34 17505
travní p. 78 520963
lesní poz 53 1202951
vodní pl. tok přirozený 2 503
zast. pl. společný dvůr 1 158
zast. pl. zbořeniště 9 2714
zast. pl. 40 10587
ostat.pl. jiná plocha 7 2778
ostat.pl. manipulační pl. 3 1432
ostat.pl. neplodná půda 38 34770
ostat.pl. ostat.komunikace 37 43689
ostat.pl. silnice 3 14918
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 695
Celkem KN 339 2201294
Par. KMD 339 2201294
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 38
LV 59
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2015
KMD 20.04.2015 1:1000 20.04.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1843 19.04.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.05.2022 16:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.